Zgodnie z rocznym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 21 października o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmów powietrznego i o skażeniach.