Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe na spotkanie dotyczące bezpłatnego tworzenia stron internetowych w ramach projektu ‚Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości’. Spotkanie odbędzie się 25 października o godz. 15.00 w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości przy ul. Wrzosowej 12 A.

Spotkanie poprowadzi zatrudniony w ramach projektu specjalista ds. marketingu. Omówione zostaną wszystkie kwestie organizacyjne i techniczne związane z tworzeniem www.

 

Osoba do kontaktu: Roman Gruszczyk
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju
ul. Wrzosowa 12 A, 44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: jcop@um.jastrzebie.pl
http://www.jastrzebie.pl/isp.html
tel.: 32 471 95 55

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.