W związku z występowaniem na terenie całego kraju zagrożenia życia i zdrowia ludzi po użyciu tzw. dopalaczy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach przekazała materiały oświatowo-zdrowotne poświęcone temu problemowi. Jednocześnie Sanepid zachęca do zapoznania się z informacją Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii pod adresem www.narkomania.gov.pl, www.dopalaczeinfo.pl oraz www.pis.gov.pl