45 lat to kawał czasu. Szkoła – początkowo Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Sanatorium Rehabilitacyjnym, a obecnie Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju- istnieje i funkcjonuje już 45 lat. Długo przygotowywaliśmy się do tego ważnego wydarzenia. Dyrektor szkoły powołała już w czerwcu zespół organizacyjny, do prac zaangażowali się zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Dzień 20 października 2010r. był obchodzony w Zespole Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju wyjątkowo uroczyście.

O godzinie 9. 40 cała społeczność szkoły, na czele z chłopcami niosącymi okolicznościowy transparent, wyruszyła do kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju, by tam wziąć udział we mszy św. w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników ZS przy WSRdD w Jastrzębiu Zdroju. Mszę św. odprawili: ks. Dziekan Marek Zientek, ks. Dziekan Marek Szkudło oraz ks. proboszcz Antoni Pudlik, a uświetnił swoim występem chór parafialny ‚Cantato Domines’ p.dyr. Stanisława Kolorza. W przygotowanie mszy aktywnie włączyli się uczniowie i pracownicy szkoły, a nadzorowała je p. Lidia Błędowska – katechetka. Z kościoła, uroczystym korowodem, wraz z zaprzyjaźnionymi gośćmi, udaliśmy się do ‚Dąbrówki’, gdzie odbywała się oficjalna część obchodów jubileuszu. Akademia rozpoczęła się od powitania zebranych przez Panią Dyrektor Darię Gieroń. W tym ważnym dla nas dniu zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (jako organu prowadzącego), Roman Foksowicz – Dyrektor biura poselskiego Posła Krzysztofa Gadowskiego, Dyrektor szpitala – Henryka Drużyńska-Skarbek oraz przedstawiciele personelu medycznego, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego ‚Metis’ – Bożena Bucka, przedstawiciel Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Sabina Kończal – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Zofia Florek – Dyrektor MOSiR, ksiądz proboszcz Antoni Pudlik, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta – Szczęsny Szaraniec, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, emerytowani nauczyciele naszej szkoły, a także sponsorzy, bez których organizacja święta szkoły nie byłaby możliwa (…). Wszyscy zgromadzeni otrzymali wykonane własnoręcznie przez uczniów podarunki -serca w kwiatach. Następnie pani dyrektor zaprosiła obecnych na uroczystości do obejrzenia prezentacji multimedialnej, opracowanej przez p. Piotra Świąder (naucz. inf.), obrazującej historię placówki, a także przybliżającej naszą bieżącą działalność, najświeższe sukcesy i osiągnięcia. Zaprezentowany materiał pokazał, iż dotychczasowy dorobek szkoły jest bogaty i może stanowić powód do satysfakcji, zwłaszcza, że złożyły się na niego wysiłki nauczycieli, ich przełożonych i wyjątkowość uczniów. Po chwili zadumy i wyciszenia, jakie towarzyszyło oglądaniu prezentowanego materiału, nadszedł czas na część artystyczną.

Jako pierwsi swoje talenty recytatorskie i wokalne zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w dowcipnym montażu słowno- muzycznym, nad którym czuwali nauczyciele: Dorota Kapała, Lucyna Różek i Karolina Kozubska-Kogut. Ich wysiłek został doceniony przez widownię i nagrodzony gromkimi brawami.

Po występie wychowanków umiejętności aktorskie przedstawili nauczyciele w nowoczesnej interpretacji bajki o Kopciuszku o przewrotnym tytule ‚Papciuszek’ z akompaniamentem pani Elżbiety Kowalskiej. Ta część programu również uzyskała ogromne uznanie w oczach widzów (szczególnie uczniów obserwujących swoich nauczycieli w niecodziennej roli), co przełożyło się na uzyskane przez występujących oklaski. Czas jubileuszu stał się również doskonałą okazją do wręczenia nauczycielom i pracownikom administracji nagród Dyrektora, a emerytowanym nauczycielom jastrzębskiej publikacji. Oprócz tego pamiątkowymi dyplomami, upominkami w postaci ręcznie robionych bukietów i okolicznościowymi albumami Pani Dyrektor wyraziła wdzięczność za długoletnią, owocną współpracę zgromadzonym na sali gościom – przedstawicielom władz oświatowych, współpracującym ze szkołą placówek, jej emerytowanym pracownikom, sponsorom. Wszyscy zebrani goście nie szczędzili pani Dyrektor słów uznania i życzliwości oraz deklaracji dalszej współpracy ze szkołą. Nie zabrakło też życzeń otrzymanych na piśmie od Dyrektor Delegatury KO w Rybniku – Marii Lipińskiej, Posła na Sejm RP Tadeusza Motowidło, Komendanta Straży Miejskiej – Marka Wróbla, Dyrektor MBP – Marii Kucharskiej. W trakcie całej imprezy zgromadzeni mogli oglądać wystawę prac wykonywanych przez uczniów naszej szkoły na zajęciach Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych, natomiast po jej zakończeniu składali okolicznościowe wpisy do kroniki szkolnej. Dzięki hojności i bezinteresowności sponsorów, impreza jubileuszowa mogła dojść do skutku i zyskała należytą oprawę. Do wszystkich kierujemy słowa wdzięczności – oni to sprawili, że obchody jubileuszowe były na miarę ‚Dostojnej Jubilatki’.

Autorzy: Dorota Myszor, Lucyna Różek, Daria Gieroń