W najbliższy czwartek radni spotkają się na LXIII sesji zwyczajnej Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 9.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LXIII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z: LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII sesji Rady Miasta.
3. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
6. Informacja Prezydenta Miasta.
7. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w II i III kwartale 2010 roku.

8. Podatki i opłaty lokalne.

9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
10. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zleconej w zakresie przetargu na dzierżawę pasaży podziemnych pod skrzyżowaniem ulic Piłsudskiego, Arki Bożka oraz Warszawską i Mazowiecką.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.