Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Ośrodek Kształcenia Zawodowego  w Jastrzębiu-Zdroju zapraszają na bezpłatne szkolenia.

Szkolenia odbędą się w ramach projektów:

‚Nowy zawód’ – projekt skierowany do mieszkańców woj. śląskiego, osób pracujących
w przedsiębiorstwach przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne zamierzających się przekwalifikować lub zmienić wykonywany zawód; rolników/domowników zamierzających odejść z rolnictwa
kursy Pracownik administracyjno-biurowy i Opiekunka społeczna,

‚Wykorzystaj swoją szansę na pracę’ – projekt skierowany do mieszkańców woj. śląskiego należących do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym, tj. osób, które opuściły zakłady karne (w okresie do 12 miesięcy od opuszczenia zakładu)
kursy Murarz-tynkarz, Brukarz, Malarz-tapeciarz, Palacz kotłów c.o.

‚ECDL paszportem w przyszłość’ – projekt skierowany do nauczycieli z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój
kurs komputerowy Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

‚Kariera w mundurze’ – projekt skierowany do osób dorosłych, pracujących na terenie woj.śląskiego w tzw. ‚służbach mundurowych’, w tym policjantów, strażników miejskich,  strażaków, pracowników służb więziennych, żołnierzy
-warsztaty interpersonalne oraz pierwszej pomocy
-kursy językowe: j. angielski lub niemiecki (poziom podstawowy lub zaawansowany)
-szkolenie z zakresu języka migowego

‚Kwalifikacje na miarę czasów’ – projekt skierowany jest do 900 pracujących osób dorosłych (wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dążących z własnej inicjatywy do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, w tym:
– min. 360 osób powyżej 45 roku życia;
– min. 540 kobiet

kurs Grafika komputerowa oraz tworzenie stron www (2011r.)
                                                    
Szczegółowe informacje w siedzibie Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 2,  tel. 32 4737302
www.kursy.jastrzebie.zdz.pl, www.zdz.katowice.pl