W najbliższy piątek 29 października odbędzie się II sesja treningowa w ramach Projektu Rozwoju Sportów Zunifikowanych  Młodych Olimpiad Specjalnych. Podczas imprezy w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 młodzież zagra w koszykówkę.

Celem imprezy jest popularyzacja koszykówki wśród osób z upośledzeniem umysłowym, integracja młodzieży z upośledzeniem umysłowym z młodzieżą szkół masowych oraz rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w Regionie Śląskim.

Impreza rozpocznie się o godzinie 9.45.