Kierowcy, jadący w kierunku Cieszyna i Zebrzydowic przez Ruptawę, nie muszą już nadrabiać kilkunastu kilometrów i korzystać z objazdów. Zakończyła się przebudowa mostu nad potokiem Gmyrdek w ciągu ul. Cieszyńskiej i droga jest przejezdna. Oddanie obiektu do użytku nastąpiło 29 października.

Na moście został przywrócony ruch kołowy, jednak autobusy komunikacji miejskiej będą kursować tą trasą od soboty, 30 października, ponieważ o zmianach musimy poinformować pasażerów – mówi Franciszek Piksa, zastępca prezydenta miasta.

Stary most nie nadawał się już do użytkowania, a jego nośność była ograniczona do 10 ton. Obecnie po obiekcie będą mogły przejeżdżać pojazdy o ciężarze całkowitym 42 t. Prace polegały na rozbiórce starego i budowie nowego mostu o konstrukcji żelbetowej płyty. Obiekt ma na całej długości nową nawierzchnię asfaltową, natomiast z myślą o pieszych po obu stronach wykonano chodniki z kostki brukowej o szerokości 1,5 m i granitowe krawężniki. Obiekt posiada również poręcze mostowe i bariery energochłonne.

Prace rozpoczęły się pod koniec kwietnia i miały potrwać do końca listopada.

Zależało nam na tym, żeby oddać most do użytku przed dniem Wszystkich Świętych, tak, aby wszyscy, którzy będą odwiedzać groby swoich bliskich na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei nie mieli kłopotów z dojazdem – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Roboty kosztowały ponad 1,6 mln zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości ponad 1,3 mln zł.