Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty na temat rozliczania projektów. Podczas warsztatów będzie można m.in. dowiedzieć się jak przygotować wniosek o płatność w systemie elektronicznym.
Warsztaty na temat Rozliczania projektów w ramach Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 odbędą się 3 listopada w Chorzowie.

Warsztaty odbędą się w: Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, ul. Katowicka 47, piętro 7 pokój 701 A

Udział w seminarium jest bezpłatny

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone drogą mailową (prosimy o wpisanie adresów mailowych).

Szczegółowe informacje www.scp-slask.pl