Spółka Energetyczna ‚Jastrzębie’ obchodzi w tym roku 15-lecie działalności. Uroczysta gala podsumowująca dotychczasową działalność spółki odbyła się w miniony piątek 29 października w kinie ‚Centrum’.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku nastąpił rozwój górnictwa węgla kamiennego w obrębie miasta Jastrzębie-Zdrój. Ta uzdrowiskowa miejscowość w ciągu zaledwie kilkunastu lat zmieniła się w potężny ośrodek górniczy. Stało się tak za sprawą odkrycia pokładów węgla koksującego w tym rejonie i decyzji o ich eksploatacji. Dla zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych kopalń Jastrzębie-Zdrój uległo rozbudowie z małego uzdrowiska do potężnego miasta, zamieszkiwanego przez kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Korzystna symbioza osiedli mieszkaniowych i kopalń wymagających oprócz ogrzewania także zasilania w energię elektryczną, doprowadziła do decyzji o powstaniu elektrociepłowni. Z dniem 1 listopada 1995 roku rozpoczęła działalność SEJ S.A., w skład której weszły EC ‚Moszczenica’ i EC ‚Zofiówka’ z wcześniej przyłączoną ciepłownią KWK ‚Pniówek’. Założycielem, a zarazem właścicielem 100% akcji stała się JSW S.A. Proces przygotowań do utworzenia SEJ S.A. był trudny, lecz udało się go przeprowadzić sprawnie i szybko.

W chwili obecnej SEJ produkuje energię elektryczną oraz energię cieplną dla potrzeb przemysłowych oraz dla ludności miasta Jastrzębia-Zdroju i okolic, produkuje sprężone powietrze i chłód dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., a także świadczy usługi produkcyjne, handlowe, remontowe i inwestycyjne związane z energetyką.