Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Marian Janecki serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie  pn. ‚Zamówienia publiczne’. Szkolenie ma na celu nabycie informacji nt. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, zasad udzielania zamówień, opisu przedmiotu zamówienia, trybów udzielania zamówień, wyboru oferty i zawierania umów, procedur odwoławczych i odpowiedzialności prawnej oraz omówiona zostanie tzw. ‚mała i duża nowelizacja ustawy PZP’. 

Szkolenie skierowane jest do jednostek organizacyjnych miasta, które realizują lub przygotowują się do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Prowadzący: Tomasz Kłys
Termin: 22-23.11.2010r. (w godzinach od 9:00 do 16:00)
Miejsce: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, sala sesyjna Rady Miasta, nr 129 A
 
Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 15 listopada br. na adres mkuta@um.jastrzebie.pl, unia@um.jastrzebie.pl, bądź osobiście dostarczyć do Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji, pok. 303, budynek A Urzędu Miasta.

Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt w sprawie: tel. 32 47 85 229, 32 47 85 126, 32 47 85 127