Dobiegła końca największa w historii jastrzębskiego samorządu inwestycja. Mowa o projekcie ‚Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana i Godów’, dzięki któremu zmodernizowano oczyszczalnię ścieków Ruptawa  i wybudowano  244 km kanalizacji sanitarnej. Uroczyste zakończenie projektu odbyło się 29 października w hotelu ‚Dąbrówka’.

Projekt ‚Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana Godów’  stanowi uwieńczenie wieloletniej współpracy tych gmin. Projekt ten otrzymał w grudniu 2004 roku dofinansowanie w wysokości 84% wartości, tj. 28,5 mln euro.

– Udało nam się przekonać wszystkich, że na temat ochrony środowiska trzeba patrzeć nie w granicach miast i gmin, ale zlewniami aglomeracji – podkreślał Tadeusz Pilarski, prezes Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
 Projekt  zakładał budowę 235 km kanalizacji, likwidację oczyszczalni Borynia, Bzie, Połomia i Podlesie oraz modernizację oczyszczalni Ruptawa. Jednak dzięki uzyskanym oszczędnościom w wysokości 2,5 mln euro udało się dodatkowo wybudować 10 km kanalizacji oraz wyremontować dalsze 6 km. Ostatecznie w Jastrzębiu-Zdroju powstało 140 km kanalizacji, w gminie Mszana – 40,5 km, a w Godowie – 63 km. Wybudowano 55 przepompowni i 4 punkty zlewcze.

Kanalizacją objęto 100% aglomeracji, gdzie współczynnik wynosi 120 mieszkańców na kilometr kanalizacji – wyjaśniał prezes wodociągów.
Przyjęcie tego współczynnika pozwoliło na uzyskanie ceny za m3 ścieków w 2010 roku na zakładanym w studium wykonalności poziomie 5, 67 zł.

Znaleźliśmy się w dobrej sytuacji historyczno-finansowej. Teraz już nie ma tak dużych dofinansowań. To co było najważniejsze to takie przygotowanie projektu, że owocuje on bardzo dobrymi efektami, jeśli chodzi o cenę. Istotą było, by nie przeszarżować – mówił prezydent miasta Marian Janecki.

Projekt był współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.