28 października w Publicznym Przedszkolu nr 17 odbyła się wystawa dla rodziców połączona z prezentacjami multimedialnymi, dotycząca dotychczasowych działań w ramach programu eTwinning. Program ten prowadzi w placówce koordynator Anna Urbasik.
Program eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli i szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.

Za koordynowanie, rozwój, promocję programu eTwinning oraz monitorowanie podjętych działań odpowiedzialne jest Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning (NSS). Działa ono na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji programów ‚Uczenie się przez całe życie’ i ‚Młodzież w działaniu’.
Dotychczasowa praca nad programem eTwinning w PP nr 17 to realizacja w latach ubiegłych 7 projektów, z których 4 zostały nagrodzone Europejską Odznaką Jakości przyznawaną za projekty uznawane za wybitne z europejskiego punktu widzenia.

W tym roku grupa 6-latków z pomocą wychowawcy Anny Urbasik realizuje dwa projekty ‚The colorful world of the changing season’ oraz ‚Me and my Word’, współpracując m.in. z przedszkolami i szkołami z Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Litwy, Rumunii.
Po zapoznaniu rodziców z dotychczasową działalnością w ramach programu, dzieci zaprosiły rodziców do stolików degustatorskich, na których znalazły się m.in. francuskie sery, brytyjska herbata, włoska pizza czy polski chleb ze smalcem.

Informacja przygotowana na podstawie informacji nadesłanej przez PP 17