Prezydent miasta Marian Janecki zaprasza jastrzębskie organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie pn. ‚Partnerska współpraca – organizacje – biznes – droga do partnerstwa’, które odbędzie się 3 listopada w Urzędzie Miasta w sali 129 A.

Celem szkolenia jest polepszenie umiejętności pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych od sektora biznesu. Podczas szkolenia zostaną omówione sposoby budowania trwałych partnerskich relacji, opartych na obopólnych korzyściach.

Szkolenie poprowadzą Łukasz Młynarczyk – wykładowca na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Piotr Masłowski – Dyrektor Zarządzający Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.
Szkolenie odbędzie się od godz. 13.00 do godz. 17.00

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłaszać do 28 października 2010 r. do Biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych, Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie – Zdrój, pok. 210 A, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl, tel. (32) 47-85-135.