Dwie sesje Rady Miasta odbyły się 4 listopada w Urzędzie Miasta. Pierwszą zwołano na wniosek 9 radnych i była ona poświęcona wynikom kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie postępowania na dzierżawę podziemnych pasaży handlowych. Sesję zakończyło przyjęcie wniosku o wystąpieniu na drodze postępowania sądowego o zapłatę przez dzierżawcę kosztów wykonania instalacji wentylacyjnej i oddymiania podziemi w związku z budową boksów handlowych bez wymaganego prawem pozwolenia. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, a od głosu wstrzymało się 7.

Z kolei po południu odbyła się ostatnia uroczysta sesja Rady Miasta. Podczas posiedzenia podsumowano kadencję, składano podziękowania i życzenia.

 

Ostatnia sesja stała się także okazją do wręczenia państwu Leonowi i Helenie Białeckim odznaki Zasłużony dla miasta Jastrzębie-Zdrój. Uchwałę o nadaniu odznaki Rada Miasta podjęła podczas sesji z 28 października.