15 listopada kolejny już raz obchodzony będzie jako Dzień Czystego Powietrza. Z tej okazji Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa włączył się do kampanii prowadzonej przez Fundację Ekologiczną ‚Arka’ pod hasłem: ‚Kochasz dzieci, nie pal śmieci’.

Akcja ma na celu przypomnieć mieszkańcom naszego miasta o tym, że palenie śmieci w piecach domowych jest bardzo szkodliwe dla zdrowia i środowiska przyrodniczego.
W wyniku spalania śmieci w paleniskach domowych powstają bardzo toksyczne związki chemiczne (mutagenne dioksyny, tlenki azotu i siarki, cyjanowodór i inne), które wywołują różnego rodzaju schorzenie między innymi astmy, alergie czy nawet nowotwory.

Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy na wywóz śmieci. Za brak takiej umowy i proceder spalania śmieci grożą wysokie kary.
Straż Miejska, która włączyła się do akcji, jest upoważniona do przeprowadzenia kontroli i nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.