Od 2 do 7 listopada w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera gościli nauczyciele i uczniowie ze szkół europejskich, realizujących projekt w ramach Comeniusa. Projekt nosi tytuł ‚Kalif bocian – niepełnosprawni uczniowie w roli aktorów’. Celem projektu jest doskonalenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz poznawanie kultury innych krajów.

Nauczyciele i uczniowie  ze szkół specjalnych z Niemiec, Węgier i Turcji przyjechali z rewizytą, by wspólnie przygotowywać przedstawienie, które ma być wystawione w szkole niemieckiej przed szeroką publicznością.

W czasie wizyty w Jastrzębiu – Zdroju nauczyciele mieli okazję zwiedzenia szkoły i okolicy, poznania metod pracy stosowanych w polskiej szkole oraz systemu opieki i kształcenia osób niepełnosprawnych w Polsce. Ponadto goście brali udział w Dniu Aktywności Motorycznej organizowanej przez szkołę w ramach Olimpiad Specjalnych, który odbył się na hali Omega.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZSS nr 10