W miniony piątek 5 listopada w Regionální knihovna Karviná odbył się wernisaż wystawy prac graffiti – muraliów i powarsztatowej wystawy fotografii w ramach polsko-czeskiego projektu ‚BezGRAnicznie GRAfficzni, polsko-czeskie artystyczne spotkania młodzieży’ / ‚Grafika bez hranic, polsko-česká umělecká setkání mládeže’.

Przybyli goście mieli okazję podziwiać efekty działań powstałych podczas warsztatów graffiti i warsztatów fotograficznych odbywających się w ramach projektu. Zaprezentowany został również polsko-czeski katalog będący swoistym dokumentem i artystycznym komentarzem do projektu. Wkrótce aktywna będzie także strona internetowa, gdzie oprócz dokonań młodych artystów będzie można zobaczyć m.in. film z realizacji projektu.

Wernisaż w Karwinie był jednym z ostatnich wydarzeń w projekcie. Poprzednio w październiku prace uczestników warsztatów wystawione były w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju filii nr 2, gdzie można je było oglądać przez cały miesiąc.
Autorem polsko-czeskiego projektu dla młodzieży jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju, przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Regionální knihovna Karviná.

Udział w projekcie dał młodym ludziom możliwość wymiany doświadczeń na polu artystycznym oraz umożliwił im spróbowanie razem czegoś nowego w tej dziedzinie poprzez udział w warsztatach graffiti, komputerowych, fotograficznych i graficznych.
Głównym celem projektu było wspomaganie rozwoju współpracy między społecznościami po obu stronach granicy. W wernisażu poza uczestnikami projektu wzięli udział także ich rodzice, nauczyciele przedstawiciele miast, dyrektorzy szkół i bibliotek. Po uroczystym otwarciu wystawy wszyscy goście mieli okazję do podzielenia się swoimi wrażeniami na temat twórczości młodych ludzi, warsztatów i współpracy pomiędzy miastami partnerskimi, jakimi są Jastrzębie-Zdrój i Karwina.
Ostatnim wydarzeniem w projekcie będzie konferencja prasowa podsumowująca przebieg realizacji całego wydarzenia, która odbędzie się 26 listopada w Karwinie.

 

 

Projekt ‚BezGRAnicznie GRAfficzni, polsko-czeskie artystyczne spotkania młodzieży”Grafika bez hranic, polsko-česká umělecká setkání mládeže’ dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach funduszu Mikroprojektów.

Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z Regionální knihovna Karviná