Przedstawiciele gmin tworzących Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego spotkali się w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Najpierw odbyło się posiedzenie Zarządu Związku, a następnie obrady Zgromadzenia Ogólnego.

Podczas Zgromadzenia rozpatrywano uchwały w sprawie zmiany planu finansowego związku na 2010 rok, uchwalenia ramowego planu działalności na 2011 rok, ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2011 rok oraz przyjęcia planu finansowego na 2011 rok.

Ponadto prezydent Miasta Marian Janecki podziękował zebranym za to, że w ramach Subregionu dokonano podziału środków unijnych, dzięki którym w Jastrzębiu-Zdroju możliwe były m.in. modernizacja ul. 11 Listopada i mostu na ul. Cieszyńskiej, rozbudowa hali widowiskowo-sportowej i przystąpienie do realizacji projektów szerokopasmowy dostęp do Internetu i elektroniczny obieg dokumentów.