Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, w czasie trwania kampanii wyborczej wszelkie materiały wyborcze zawierające oznaczenia komitetu wyborczego, od którego pochodzą, podlegają prawnej ochronie. Na bilbordach, słupach, balustradach i innych urządzeniach użytku publicznego pojawiają się plakaty i hasła wyborcze o treści ustalonej przez określone ugrupowanie.

Prawna ochrona materiałów wyborczych to nic innego jak zakaz niszczenia, usuwania, zamalowywania itp. pod groźbą kary. Czyn taki jest wykroczeniem, za które strażnik miejski może sporządzić do sądu wniosek o ukaranie, za co grozi grzywna do 5 000 złotych.

Z drugiej strony, na komitetach wyborczych ciąży również szereg obowiązków.
Zgodnie z art.199a ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw, istnieje zakaz umieszczania plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Nie można także umieszczać plakatów i haseł wyborczych w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód. Za takie wykroczenia funkcjonariusz SM może nałożyć na osobę dopuszczającą się złamania przepisów mandat karny do 500 zł.
Podobnej karze podlega pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej.