‚Doświadczony sprzedawca. Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu Jastrzębie-Zdrój’ – to tytuł bezpłatnego szkolenia organizowanego przez firmę Blueform. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich bezrobotnych jastrzębian.

Wszystkie zainteresowane osoby mają szansę wzięcia udziału w projekcie, jednak priorytetowo podczas procesu rekrutacji traktowane będą:
– osoby długotrwale bezrobotne
– osoby po 45 roku życia
– osoby pierwszy raz wchodzące na rynek pracy
– osoby zwolnione z przyczyn niezależnych od pracownika
– osoby poniżej 25 roku życia
– osoby bez kwalifikacji zawodowych sprzedawcy i/lub bez kursów w tym zakresie w ciągu ostatnich 2 lat.

Podczas trzech miesięcy szkoleń uczestnicy poznają tajniki pracy sprzedawcy i nowoczesnego handlu zawarte w warsztatach:
– obsługa klienta, 
– merchandising, 
– prowadzenie sklepu z fakturowaniem i negocjacjami, 
– BHP, HACCP, recyklingu w handlu, 
– obsługa kasy fiskalnej, 
– obsługa komputera,
– pierwsza pomoc przedmedyczna
– przygotowanie do poszukiwania pracy i wejścia na rynek pracy.

Po odbyciu szkoleń każdy uczestnik zagwarantowaną ma 3-miesieczną praktykę w sklepach lub placówkach handlowych. Podczas całego programu uczestnicy będą spotykać się z doradcą zawodowym na sześciu indywidualnych spotkaniach. Każdy z uczestników projektu ma zagwarantowane stypendium, badania sanepidowskie, ubezpieczenie, a także materiały i catering w czasie szkoleń. Projekt przewiduje także opiekę nad osobami zależnymi lub dziećmi dla osób najbardziej potrzebujących takiego wsparcia podczas udziału w projekcie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wartość szkolenia przypadające na jednego uczestnika to ponad 15 tys zł. Szkolenia współfinansowane są w wysokości 85% z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% z Budżetu Państwa.

Więcej informacji na stronie www.doswiadczonysprzedawca.pl oraz w firmie:
BLUEFORM 
ul. Dworcowa 11A,
44-330 Jastrzębie – Zdrój,
tel. 32 733 54 36

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ‚Człowiek – najlepsza inwestycja!’