30 listopada w Regionální knihovna Karviná odbędzie się podsumowanie projektu ‚BezGRAnicznie GRAfficzni, polsko-czeskie artystyczne spotkania młodzieży’ / ‚Grafika bez hranic, polsko-česká umělecká setkání mládeže’.
 Udział w projekcie dał młodym ludziom możliwość wymiany doświadczeń na polu artystycznym oraz umożliwił im spróbowanie razem czegoś nowego w tej dziedzinie poprzez udział w warsztatach graffiti, komputerowych, fotograficznych i graficznych.
Głównym celem projektu było wspomaganie rozwoju współpracy między społecznościami po obu stronach granicy.

Spotkanie w Karwinie odbędzie się o godzinie 12.30.