Stowarzyszenie ‚PROJEKT DZIESIĄTKA’ organizuje w dniach 10 do 20 grudnia w godzinach 17:00 – 19:00 w tygodniu oraz 12:00 – 19:00 w soboty i niedziele, kiermasz świąteczny na terenie Galerii Zdrój – Carrefour oraz Galerii Jastrzębie. Na kiermaszu dostępne będą stroiki świąteczne wykonane przez członków Stowarzyszenia oraz niepełnosprawnych podopiecznych.

 Dochód z kiermaszu przeznaczony będzie na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, podopiecznych Stowarzyszenia; zakup pomocy dydaktycznych, organizację czasu wolnego i imprez kulturalnych.