W ramach projektu ‚Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości’, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prezydent miasta ogłasza konkurs na bezpłatną księgowość i wsparcie doradcze w 2011 roku dla podmiotów ekonomii społecznej. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, działających nie dłużej niż 2 lata.

Szczegółowe informacje