W czwartek, 2 grudnia odbędzie się I sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.30.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji, tj. o godz. 15.00 zostaną wręczone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Porządek obrad:

1. Otwarcie I sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Wybór przewodniczącego Rady Miasta
a) przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miasta,
b) przeprowadzenie wyborów,
c) stwierdzenie wyboru przewodniczącego Rady Miasta.
6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta
a) przyjęcie regulaminu wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta,
b) przeprowadzenie wyborów,
c) stwierdzenie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad sesji.