Konferencja w Karwinie zakończyła realizację projektu ‚BezGRAnicznie GRAfficzni, polsko-czeskie artystyczne spotkania młodzieży’/’Grafika bez hranic, polsko-česká umělecká setkání mládeže’. Projekt ten realizowany był przez Miejską Bibliotekę Publiczną od czerwca 2010 roku.

‚BezGRAnicznie GRAfficzni’ był propozycją wspólnego udziału w warsztatach artystycznych i jednocześnie zachętą do zmiany sposobu wolnego czasu i podjęcia aktywności artystycznej – wyjaśnia Maria Kucharska, dyrektorka MBP. W trakcie półrocznego projektu biblioteka zorganizowała warsztaty graffiti, komputerowe, fotograficzne oraz grafiki komputerowej. Wykładowcami byli m.in. Dariusz Paczkowski, Piotr Dąbrowski, Jarosław Stoch oraz Celina Motyka.

Często spotykamy się z młodzieżą, która mówi, że czegoś nie umie, nie potrafi. Nie ma jednak takiej opcji, że czegoś się nie da, albo coś jest nierealne. I podczas tych warsztatów to pokazaliśmy. Wspólnie pracując przy graffiti, zbudowaliśmy mosty międzyludzkie, międzynarodowe, międzypokoleniowe. Nawet żmudne wycinanie szablonów wyzwala dużo pozytywnej energii, jeśli wykonywane jest w zespole, który ma coś ważnego do przekazania. – mówi Dariusz Paczkowski.

Głównym celem projektu było wspomaganie rozwoju współpracy między społecznościami po obu stronach granicy oraz uczenie sztuki poprzez działanie, co pozwoliło młodzieży na jej bardziej świadomy wybór. Projekt wspierał także rozwój artystyczny młodzieży z Polski i Czech poprzez udział w warsztatach i wystawie oraz promocję idei współpracy transgranicznej poprzez publikację i dystrybucję dwujęzycznego katalogu projektu, emisję filmu dokumentującego projekt oraz konferencję prasową  podsumowującą przebieg realizacji projektu. Podczas konferencji, która odbyła się 30 listopada w Regionální knihovna Karviná spotkali się artyści, którzy podczas trwania projektu pracowali jako wykładowcy, pracownicy polskiej i czeskiej biblioteki oraz młodzież uczestnicząca w zajęciach.

– Bardzo dziękuję za tak udaną współpracę. Szczególne podziękowania należą się pani dyrektor Kucharskiej, która od samego początku otoczyła projekt swoją opieką – powiedziała Halina Molinova, dyrektorka biblioteki w Karwinie. Podczas konferencji wszyscy zebrani mogli zobaczyć film, podsumowujący projekt BezGRAnicznie GRAfficzni, polsko-czeskie artystyczne spotkania młodzieży’ / ‚Grafika bez hranic, polsko-česká umělecká setkání mládeže’.