Zespół Szkół nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego zdobył brązowy medal na 59. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik ‚ BRUSSELS INNOVA 2010’. Targi odbyły się od 18 do 20 listopada w Brukseli. To ogromny sukces uczniów, nauczycieli i całej szkoły im. Sobieskiego.

Na uwagę zasługuje fakt, że ZS nr 6 był jedyną szkołą średnią, która prezentowała swoją pracę pod nazwą ‚Portal Innowacyjnego Technika’. W konkursie głównym jastrzębianie zdobyli uznanie międzynarodowego jury, które bardzo wysoko oceniło pracę uczniów i nauczycieli. Należy dodać, że prezentowali tam swoje prace naukowcy z Instytutów Badawczych i Wyższych Uczelni z  całego świata, m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Chin, Maroka, Malezji, Iranu, Rosji, Bośni i Hercegowiny, Rumunii. W Belgii nagrodzeni zostali uczniowie: Jakub Król, Jakub Syty, Patrycja Wala, Maciej Skórzański, Marcin Grygierek i Robert Gajda, a także ich nauczyciele: Barbara Halska, Marcin Mazur, Krzysztof Smyczek i Dariusz Radajewski.

‚Portal Innowacyjnego Technika’ jest aplikacją umożliwiającą w kreatywny sposób pogłębianie wiedzy technicznej i ekonomicznej. Wbudowany agent mowy pozwala użytkownikowi na komunikowanie się z programem w kilku językach. Portal docelowo ma wspomagać nauczanie wszelkich gałęzi techniki i nauk ścisłych. Obecnie dostępny jest: ‚Komputerowy system agentowy wspomagający kreatywność w podejmowaniu decyzji w inwestycjach giełdowych’ oraz ‚Multimedialne laboratorium wysokich napięć’. W programie agent wyjaśnia zależności giełdowe oraz uczy, jak rozpoznać właściwe sytuacje na giełdzie, przyjmuje zlecenia kupna i sprzedaży akcji wystawionych na wirtualnej giełdzie, analizuje notowania poszczególnych spółek. Dodatkowym atutem aplikacji jest jej działanie w czasie rzeczywistym (opóźnienie w stosunku do prawdziwej giełdy 15 min). Uczestnik gry dysponuje wirtualną kwotą 100 000zł (około 25000 ). Natomiast laboratorium wysokich napięć pozwala na przeprowadzenie podstawowych badań z zakresu techniki wysokich napięć. Wirtualne laboratorium zostało oparte na rzeczywistych pomieszczeniach i pomiarach laboratorium wysokich napięć Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W najbliższej przyszłości planuje się rozbudowę portalu poprzez wprowadzenie multimedialnego laboratorium analizy chemicznej i animacje komputerowe różnorodnych procesów chemicznych. Wszystko po to, aby praca mogła brać udział w kolejnych konkursach o randze światowej. Najbliższe plany to zaprezentowanie pracy na targach Innowacji w Paryżu w maju 2011 r., na które Zespół Szkół nr 6 został zaproszony podczas targów brukselskich. W przyszłym roku uczniowie i nauczyciele ‚szóstki’ mogą także wziąć udział w Międzynarodowych Targach Wynalazków  i Technologii w Taipei INST 2011 na Tajwanie. ‚Portal Innowacyjnego Technika’ znalazł także uznanie w firmie Novell Polska i zostanie umieszczony na ich serwerach. Obecnie trwają prace nad zagadnieniami  z zakresu podstaw elektrotechniki oraz programowania. W maju bieżącego roku jedna z prac obecnego portalu zdobyła Medal na Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych ‚ INTARG 2010’ w Katowicach.