Nawet siarczysty mróz i silny wiatr nie przeszkodziły zawodnikom szkółki piłkarskiej MOSiR-u w rozegraniu meczu i przetestowaniu oddanego dziś do użytku boiska treningowego przy ul. Kościelnej.

Istniejąca nawierzchnia szutrowa została zdemontowana i boisko przebudowano na boisko z nawierzchnią z trawy sztucznej o wymiarach 66 x 100 m, w tym pole do gry ma wymiary 94 x 60 m. Dookoła powstał pas ochronny, a za polami do gry są wykonane piłkochwyty o wysokości 6 m.

Oświetlenie obiektu stanowią projektory zamocowane na 4 masztach. Boisko zostało wyposażone w bramki aluminiowe i w zadaszone kabiny z siedziskami dla zawodników.