Od grudnia 2010r. w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości poszerzono możliwość skorzystania z usług specjalistów (księgowość, marketing, prawo) zatrudnionych w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości. Doradztwo przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych działaniem bądź utworzeniem takiej organizacji.

Specjalista ds. księgowości: poniedziałek – czwartek od godz. 14.00 do 18.00 oraz piątek 13.00 – 18.00.

Specjalista ds. prawnych: wtorek: 14.00 -16.00, środa: 11.00 -17.00 oraz czwartek 11.00 – 14.30. Specjalista ds. marketingu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 15.00 – 18.00.

Doradztwo prawne obejmuje między innymi: zmiany w statucie, zasady tworzenia umów, prawo podatkowe, prawo pracy, ochronę danych osobowych, prawo autorskie, zasady udziału w postępowaniu Prawo Zamówień Publicznych oraz inne tematy zgłaszane przez organizacje.

Doradztwo księgowe obejmuje między innymi: budowanie kont księgowych, wdrażanie polityki rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczenia z ZUS, US, VAT, rozliczanie podróży służbowych i inne zagadnienia zgłaszane przez organizacje pozarządowe.

Doradztwo marketingowe obejmuje między innymi: promocję,  sposoby pozyskiwania sponsora, tworzenie stron www, narzędzia promocji oraz inne zagadnienia zgłaszane przez organizacje.

Wszystkich chętnych obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie chęci skorzystania z doradztwa pod numerem telefonu 324719555 lub osobiście w siedzibie Inkubatora przy ul. Wrzosowej 12a.