‚Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców’ – ślubowanie takiej treści złożyli nowo wybrani radni. I sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój odbyła się 2 grudnia, a poprowadziła ją Anna Toborowicz, najstarsza wiekiem radna obecna na sesji.

Następnie radny Wspólnoty Samorządowej Krzysztof Baradziej złożył wniosek formalny w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach do 8 grudnia. Wniosek ten został przegłosowany.