W ramach XII Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia Urząd Miasta zorganizował dla dzieci i młodzieży cykl bezpłatnych wykładów związanych z problematyką zdrowotną. Z zajęć edukacyjnych skorzystało łącznie około 1 tys. uczniów jastrzębskich szkół.

Przy doborze tematów kierowano się zainteresowaniami oraz problemami sfer zdrowia, które nurtują wszystkich młodych ludzi. I tak młodzież mogła posłuchać m.in. o zasadach zdrowego odżywiania, medycznych, prawnych i etycznych aspektach transplantologii, a także jak dbać o zęby, by mieć zdrowy uśmiech czy dokonywać właściwych wyborów, wchodząc w dorosłość.

Zajęcia przeprowadzili lekarze różnych specjalności, dietetyk oraz psycholog.
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia wynikają z Programu Zdrowotnego dla mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2010.