Wyborcy niepełnosprawni, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich będą mogli skorzystać z bezpłatnego dowozu do lokalu obwodowej komisji wyborczej. Zgłoszenia w tej sprawie przyjmowane będą w dniu wyborów pod numerami telefonów: 32 4785 290 oraz bezpłatnym 986.