Zarządzeniem prezydenta miasta ogłoszono dwa konkursy ofert. Pierwszy konkurs dotyczy wspierania zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa w roku 2011. Drugi konkurs natomiast dotyczy wspierania zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2011.

Warunkiem przystąpienia do konkursów jest złożenie ofert do 8 grudnia 2010 w kancelarii Urzędu Miasta, pok. 020, budynek A.

Szczegółowe informacje nt. konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa w roku 2011.

Szczegółowe informacje nt. konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2011.