9 grudnia od godz. 14.00 do 17.00 w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości  odbędzie się szkolenie z pozyskiwania środków na działalność kulturalną.

Szkolenie przeprowadzi  Magdalena Świergolik – trener regionalny Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających instytucjami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz osób pracujących jako instruktorzy i animatorzy, pracowników samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, zainteresowanych możliwością pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność merytoryczną.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków aplikacyjnych, dotyczących realizacji przedsięwzięć kulturalnych ze wskazaniem potencjalnych źródeł ich finansowania. Udział w szkoleniu należy wcześniej potwierdzić pod numerem telefonu 324719555 lub osobiście w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości (ul. Wrzosowa 12A).