Od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku w naszym kraju odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W związku z tym prowadzony jest nabór na rachmistrzów spisowych. Oferty można składać osobiście w Urzędzie Miasta do 15 grudnia.

Podstawa prawna:
art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 277)

Wymagania stawiane kandydatom:
1. ukończone 18 lat;
2. posiadanie pełni praw publicznych;
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe);
4. co najmniej średnie wykształcenie (preferowane wyższe);
5. biegła znajomość języka polskiego;
6. dobry stan zdrowia (ze względu na specyfikę pracy w terenie);
7. umiejętności interpersonalne, takie jak: łatwe nawiązywanie kontaktów, opanowanie, sprawne i skuteczne komunikowanie się, wzbudzanie zaufania, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, asertywność, uprzejmość i cierpliwość;
8. umiejętność organizacji pracy własnej oraz posiadanie takich cech jak: obowiązkowość, rzetelność i staranność;
9. znajomość obsługi komputera (w czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem elektronicznym typu hand-held, z zainstalowanymi aplikacjami  do wypełniania formularza spisowego, w tym GPS-em i mapami cyfrowymi);
10. dysponowanie czasem umożliwiającym prawidłową realizację zadań spisowych (rachmistrz będzie wykonywał zadania w okresie ponad sześciu miesięcy, zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej);
11. kandydat na rachmistrza powinien zamieszkiwać lub pracować w Jastrzębiu-Zdroju.

Elementy obligatoryjne oferty:
1. pisemne zgłoszenie podpisane przez Kandydata, zawierające: dane osobowe, adresowe, kontaktowe (telefon, adres e-mail), informacje dotyczące statusu, miejsce zatrudnienia bądź nauki oraz określenie poziomu umiejętności obsługi komputera (w tym systemu operacyjnego Windows) – zgodnie z wzorem zgłoszenia:
– formularz zgłoszenia – 

Informacje uzupełniające:
Harmonogram naboru na rachmistrzów spisowych:
Wybór kandydatów na rachmistrzów spisowych (w tym rachmistrzów rezerwowych) nastąpi do dnia 20 grudnia 2010 r.
Warunki zatrudnienia rachmistrza spisowego:
1. praca w terenie – bezpośrednie wywiady u osób wskazanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań;
2. zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego; umowa określi warunki finansowe;
3. rachmistrzowi spisowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Terminarz zajęć związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 r.:
1. 5 stycznia-25 lutego 2011 r. – udział kandydatów na rachmistrzów w 4-dniowym szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu, zakończonego egzaminem i złożeniem przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej;
2. 1-17 marca 2011 r. – obchód przedspisowy realizowany przez rachmistrza spisowego;
3. 6-7 kwietnia 2011 r. – szkolenie uzupełniające i odprawa przedspisowa z udziałem rachmistrza spisowego;
4. 8 kwietnia-30 czerwca 2011 r. – spis powszechny realizowany przez rachmistrza spisowego.