Znamy już skład prezydium Rady Miasta. Podczas sesji, która odbyła się 8 grudnia, radni wybrali ze swojego grona przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.

Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono kandydatury: Aliny Chojeckiej (PO) i Grzegorza Matusiaka (PiS). W tajnym głosowaniu Alina Chojecka otrzymała 7 głosów, natomiast Grzegorz Matusiak 13 i to on został szefem Rady.

Liczbę wiceprzewodniczących ustalono na dwóch. Jako kandydatów do objęcia tej funkcji zaproponowano Ryszarda Piechoczka (SLD) i Damiana Gałuszkę (PO). W wyniku głosowania za kandydaturą Ryszarda Piechoczka opowiedziało się 15 radnych, 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu, natomiast Damiana Gałuszkę poparło 20 osób, czyli wszystkie biorące udział w głosowaniu. Oznacza to, że obaj radni uzyskali wymaganą liczbę głosów.