Piotr Wyszyński, uczeń klasy czwartej Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Nr 2 wziął udział w organizowanym przez biuro europosła Marka Migalskiego konkursie pt. ‚Mój projekt’ i zajął I miejsce w kategorii ‚Współczesny patriotyzm’.

Wraz z innymi laureatami spędził tydzień w Brukseli, zwiedzając instytucje europejskie i najpiękniejsze belgijskie miasta. Celem projektu pt. ‚Harcerze harcerzom. Śląskie kamienie na szaniec’ jest zainteresowanie młodzieży historią harcerstwa na Górnym Śląsku okresu powstań, II RP i wojny, a także poznanie losów wybitnych harcerzy (m.in. braci Pukowców, Buchalików, J. Skrzeka). Wiele uwagi poświęcił autor Szkole Instruktorów Zuchowych założonej w Górkach Wielkich przez Aleksandra Kamińskiego. Jak przyznaje, o istnieniu góreckiej stanicy dowiedział się od nauczyciela historii, Katarzyny Gibes. Władze komunistyczne zrobiły wszystko, aby miejsce to, będące przed wojną dumą polskich harcerzy, zostało całkowicie zapomniane. A przecież tutaj właśnie Aleksander Kamiński wraz z Florianem Marciniakiem (późniejszym pierwszym komendantem Szarych Szeregów) organizował kursy dla harcerzy z całej Polski i kolonie dla najbiedniejszych dzieci z robotniczych rodzin, a Józef Kret prowadził Uniwersytet Ludowy. Na zboczu pobliskiej góry Bucze samowystarczalne gospodarstwo rolne prowadziła Szkoła Harcerstwa Żeńskiego. Buczanki opiekowały się też dziećmi chorymi na gruźlicę i tworzyły przedszkola na wsiach. To tu w 1932 roku druhna Olga Małkowska prowadziła Światową Konferencję Skautek z udziałem lady Baden – Powell, tu zrodziła się idea Dnia Myśli Braterskiej. O odzyskanie tego miejsca starali się harcerze krakowscy, jednak dzięki wsparciu mieszkającego w Górkach jastrzębianina, hufiec im. Józefa Kreta przejął dwa z trzech modernistycznych budynków. Jest więc szansa, że harcerski gwar znów ożywi smutne, opuszczone mury. Korzystając z uprzejmości druha i zarazem kwatermistrza Mariana Mazura, młodzież klasy humanistycznej odwiedziła ostatnio ten słynny przed wojną ośrodek. ‚Zimne, puste wnętrza – wspomina Piotr. Próbowaliśmy wyobrazić sobie, jak w kominkach (z lat 30 -tych!) płonie ogień, jak wieczorem skupia się tam harcerska brać. Wielu z nich wkrótce weźmie udział w walce. To przecież z Górek Wielkich A. Kamiński wyruszył 1 września 1939 roku do Warszawy…’

Oczywiście uczniowie odwiedzili też pobliskie muzeum poświęcone Zofii Kossak. Duże wrażenie wywarło na nich spotkanie z wnuczką pisarki – Anną Feny -Taylor, która opowiadała o przyjaźni swojej babci z A. Kamińskim, o harcerskich gawędach w dworze Kossaków. W ramach realizacji projektu odbędą się wycieczki do miejsc związanych
z harcerstwem (Nierodzim, Goleszów, Chwałowice, Katowice), spotkania z członkami ZHP, wystawa zdjęć, a także nagranie filmu społecznie zaangażowanego pt. ‚Co dalej ze szkołą Kamyka?’. Jako pierwsi do udziału w projekcie zgłosili się oczywiście harcerze uczący się w ‚Dwójce’.

Informacja nadesłana przez ZS nr 2.