‚Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg’ – ślubowanie takiej treści złożył prezydent Marian Janecki podczas II sesji nadzwyczajnej Rady Miasta i tym samym oficjalnie rozpoczął trzecią kadencję swojej prezydentury.

Przed ślubowaniem przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył Marianowi Janeckiemu zaświadczenie o wyborze na Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, po czym stwierdzono wygaśnięcie jego mandatu jako radnego.

Podczas sesji 13 grudnia radni podjęli też uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Baradzieja. Uchwalono również zmiany budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój na 2010 rok oraz ustalono wynagrodzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w dotychczasowej wysokości.

Radni zajęli się też ustaleniem ramowego planu pracy sesji Rady Miasta na II półrocze 2010 r. oraz powołaniem, przedmiotem działania, liczebnością i składem osobowym komisji Rady Miasta.