W dniu 22 listopada 2010 roku na zlecenie Miasta Jastrzębie-Zdrój pobrane zostały próby wody ze źródeł zlokalizowanych na terenie Jastrzębia-Zdroju, które podano analizie pod względem przydatności do spożycia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim orzekł, co następuje.

Woda pobrana ze źródła przy ul. Podhalańskiej w badanym zakresie spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda pobrana ze źródła przy ul. Cieszyńskiej w badanym zakresie nie spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na niski odczyn i ponadnormatywną zawartość manganu.

Woda pobrana przy ul. Młyńskiej w badanym zakresie nie spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na obecność bakterii grupy Coli.

Woda pobrana ze źródła przy ul. Północnej w badanym zakresie nie spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na niski odczyn i ponadnormatywną zawartość manganu.