Jak co roku, zgromadzeni na placu przy KWK ‚Zofiówka’ oddali hołd górnikom, przeciw którym wojsko i milicja użyły broni 15 grudnia 1981 roku. To właśnie tutaj 29 lat temu pluton specjalny milicji obywatelskiej po raz pierwszy od wprowadzenia stanu wojennego strzelał do strajkujących górników.

Prowadzący uroczystość Piotr Gruszczyk z K.Z. NSZZ ‚Solidarność’ przy KWK ‚Zofiówka’ podkreślił, że tylko Opatrzność Boża sprawiła, że podczas tych tragicznych zajść w kopalni nie było żadnych ofiar śmiertelnych.

Niedawno przypominaliśmy sobie 30. rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Wiemy, jaka euforia towarzyszyła temu wydarzeniu w Jastrzębiu-Zdroju i w Polsce. To wówczas zrodził się ruch społeczny ‚Solidarność’. Tymczasem rok później, 15 grudnia, polała się krew. Tak dławiono ruchy robotnicze. To w naszym mieście ludzie walczyli, narażali zdrowie i życie, by żyć w wolnym kraju. Cześć ich pamięci, szczęść Boże – powiedział prezydent miasta Marian Janecki.

Jak dodał Sławomir Kozłowski, szef ‚Solidarności’ w JSW, w tamtych latach, ci, którzy podjęli walkę, a byli wśród nich górnicy, walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę, ale też o godność, szacunek i ludzką sprawiedliwość.

Na zakończenie m.in. delegacje związków zawodowych, władz miasta, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i służb mundurowych złożyły wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą. Organizatorem uroczystości był K.Z. NSZZ ‚Solidarność’ przy KWK ‚Zofiówka’.