Miejska Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie Przyjaciół MBP zapraszają 17 grudnia na spotkanie w Kawiarence ‚Pod Sową’. Tego dnia odbędzie się tam wykład o gwarze na Śląsku Cieszyńskim pt. ‚Skoro zapómiane/ Wcześnie zapomniane’ .

Wykład poprowadzi PhDr. Halina Molinová oraz ing. Helena Bogoczová.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu Česko-polské setkávání seniorů – moudré a radostné, Czesko-polskie spotkania seniorów – mądre i radosne realizowanego przez Regionální knihovna Karviná w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju    

Wykład rozpocznie się o godzinie 17.00.