9 grudnia, jak co roku pod koniec semestru w  SP 15 odbył się Szkolny Konkurs Przeciwdziałania Nikotynizmowi, Alkoholizmowi i Narkomanii. Uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem wychowawców przygotowywali się do konkursu.

Przed konkursem w I etapie uczniowie mieli przygotować plakaty o tematyce:
klasy IV – antynikotynowej, klasy V – antyalkoholowej, klasy VI – antynarkotykowej.

Podczas konkursu plakaty wykorzystane zostały, jako elementy dekoracji. W drugim etapie uczniowie przygotowywali inscenizacje w formie bajki o treści:
klasy IV – antynikotynowej, klasy V – antyalkoholowej, klasy VI – antynarkotykowej.
Najpierw rywalizowały klasy I, później V, a na końcu VI.

Przed rozpoczęciem konkursu pedagog Alina Galisz (organizator i konferansjer imprezy) przypomniała uczniom, kiedy dzieło literackie można nazwać bajką, a następnie przedstawiła szanowne jury, w skład którego weszli:Anna Bogusz – Buchta ( polonistka, wych. świetlicy), Urszula Niemczyk (wicedyrektor ZS nr 13, nauczyciel edukacji wszesnoszkolnej), Robert Sierszulski (policjant – dzielnicowy), Daria Chodura (uczennica kl. II b Gimnazjum Nr 11)
Anita Piasecka (uczennica kl. III b Gimnazjum Nr 11).

Sędziowie oceniali zgodność pracy plastycznej z tematem, ciekawy morał zgodny z wyznaczoną tematyką, zgodność inscenizacji z bajką, jako gatunkiem literackim oraz ogólne wrażenia artystyczne. Za każde kryterium sędziowie przydzielali od 0 do 5 punktów.
Ilość punktów decydowała o zajęciu przez klasę miejsca. Zwyciężyła klasa IV b, uzyskując 96 punktów, drugie miejsce zajęła klasa V b (88 pkt), trzecie klasa VI a (80 pkt). Czwarte miejsce zajęły klasy IV a i VI b, uzyskując po 72 pkt. Miejsce piąte przypadło klasie Va ( 69 pkt). Wychowawcy otrzymali dyplomy klasowe, a uczestnicy rzeczowe nagrody, które zostały zakupione z wydzielonych środków finansowych szkoły, przeznaczonych na działania profilaktyczne.