Straż Miejska dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy przyłączyli się do zbiórki darów dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Do siedziby SM trafiły środki czystości, przybory szkolne i inne potrzebne rzeczy, które zostaną rozdysponowane pomiędzy osoby wskazane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nauczeni praktyką z ubiegłego roku jesteśmy pewni, iż dzięki państwa zaangażowaniu w akcję, uśmiech wdzięczności pojawi się na obliczu niejednej osoby doświadczonej przez los. Jeszcze raz w imieniu obdarowanych i naszym dziękujemy i zapraszamy do udziału w następnych akcjach organizowanych przez Straż Miejską – mówią organizatorzy.