Jeździecki Klub Sportowy ‚Equi Verso’ z Jastrzębia – Zdroju oraz Dom Współpracy Polsko Niemieckiej z Gliwic zapraszają organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego na szkolenie, pt. ‚BUDOWANIE POZYCJI LIDERA’.
Szkolenie odbędzie się dnia 15 stycznia (sobota, godz. 9.00 – 15.00) i 16 stycznia (niedziela godz. 9.00 – 15.00) 2011 r. w siedzibie Jeździeckiego Klubu Sportowego ‚Equi Verso’ w Jastrzębiu – Zdroju (Borynia) ul. Bema 98 (http://www.equiverso.pl/dojazd-do-stajni-borynia).
Celem szkolenia jest podniesienie praktycznych umiejętność członków organizacji pozarządowych związanych z komunikacją, budowaniem pozytywnego wizerunku organizacji, zarządzania sobą w czasie oraz negocjacjami. Szkolenie będzie zawierać ćwiczenia interaktywne, dyskusje, role grupowe i grupy zadaniowe.  

Szkolenie przeprowadzone będzie przez Dawida Makowskiego z Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach.

Dawid Makowski – animator społeczny, trener w projekcie ‚CZAR PARtnerstw’, doradca zawodowy – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Katowicach w roku 2004, certyfikat projektu EUROTRENER w 2010 roku. Koordynator wielu projektów szkoleniowych. Inicjator rozwoju współpracy ponadnarodowej z partnerem holenderskim – projekt ‚Kompetentni w pracy’, trener z zakresu szkoleń interpersonalnych, mediacji, negocjacji, współpracy międzynarodowej, PR i marketingu.

Szkolenie jest bezpłatne i będzie przeprowadzone  w malowniczo położonym ośrodku jeździeckim w Jastrzębiu Boryni. Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa i posiłek. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie (do 10 stycznia 2011 roku!). W przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. Jakkolwiek dwa dni szkoleniowe stanowią jedną całość, można zgłosić się na dowolny dzień szkoleniowy.  W szkoleniu może wziąć udział większa liczba osób z jednej organizacji. Tematyka, program, metodologia i termin szkolenia przedstawione są w załączniku do ogłoszenia.
 
W przedmiotowym przedsięwzięciu Jeździecki Klub Sportowy Equi Verso jest wspierany organizacyjnie przez Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju. Szkolenia realizowane są w ramach projektu ‚CZAR PARtnerstw’ i są współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeździecki Klub Sportowy ‚Equi Verso’ w Jastrzębiu-Zdroju oficjalnie rozpoczął swą działalność 8 czerwca 2008 roku. Dnia 4 lipca 2008 roku klub został zarejestrowany w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, następnie 18 września 2008 roku zarejestrowany został w Śląskim Związku Jeździeckim. W roku 2008 w klubie było zrzeszonych pięciu zawodników. Na dzień dzisiejszy na śląskich parkurach klub jest reprezentowany przez czternastu zawodników. JKS ‚Equi Verso’ zajmuje się również organizacją imprez jeździeckich. Szczegóły dotyczące Klubu Sportowego Equi Verso: www.equiverso.pl

Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń (w załączeniu formularz zgłoszeniowy) jest:
Anna Gotowiecka – Klub Sportowy Equi Verso z Jastrzębia-Zdroju, kontakt: tel. 602 784 804, mail: equi-verso@o2.pl  
Roman Gruszczyk – Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu-Zdroju (ul. Wrzosowa 12A), tel. 324719555, mail: rgruszczyk@um.jastrzebie.pl.

Serdecznie zapraszamy!