Poseł Krzysztof Gadowski – twórca obowiązującej ustawy o ekwiwalencie pieniężnym, przewodniczący Podkomisji do spraw rozpatrzenia jej nowelizacji przypomina, że od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku można składać do ZUS wnioski o ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy za lata 2008-2009.
 
Jak informuje poseł, do planowane zmiany dążą między innymi do usprawnienia procedury wypłaty ekwiwalentu oraz wyeliminowania konieczności corocznego składania wniosków. Po zakończeniu prac Podkomisji projekt trafi pod głosowanie, ale zanim zostanie przyjęty realizacja należnego ekwiwalentu za deputat odbywać się będzie według obowiązujących dotychczas zasad.