‚Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą’ – pod takim hasłem odbywa się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i innych placówek wychowawczych.

Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczestników z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności zachowania i radzenia sobie z nimi.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci oraz młodzież w trzech grupach wiekowych:
I grupa – grupa młodsza klasy I-III – szkoła podstawowa;
II grupa – grupa średnia klasy IV-VI – szkoła podstawowa;
III grupa – grupa starsza klasy I-III – gimnazjum.

Technika wykonywania prac – rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, format prac nie większy niż A-2.

Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona opisem zawierającym następujące dane:
– imię i nazwisko, wiek autora pracy, z zaznaczeniem grupy (I-III) zgodnie z regulaminem konkursu;
– nazwa i adres placówki oświatowej, telefon;
– imię, nazwisko, telefon do opiekuna lub nauczyciela:
– podpis rodzica lub opiekuna prawnego. (wzór opisu wg załącznika)

Prace należy składać w Urzędzie Miasta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony (budynek A, pok. 304) do 11 lutego. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 lutego.

Konkurs jest inspirowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.