Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – wsparcie projektów z dziedziny kultury, nauki, edukacji, wymiany młodzieży, współpracy transgranicznej i promocji turystyki to tytuł spotkania informacyjnego, które 2 lutego odbędzie się w Urzędzie Miasta.

Prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój, Marian Janecki serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który wspiera finansowo projekty z następujących dziedzin:
– współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje)
– współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
– edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
– wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży)
– współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, dotyczące regionów przygranicznych, w odległości nie większej niż 50 km od granicy)
– promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

W 2011 roku Fundusz będzie dysponował budżetem w wysokości 6 mln Euro, który rozdysponowany zostanie na projekty wpisujące się w powyższe dziedziny wsparcia oraz w priorytet Funduszu, czyli rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Moderator: Jan Stachowski, reprezentant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w Polsce
Termin:  02.02.2011 r.  godz. 10:30 (spotkanie potrwa około 2 godz.)
Miejsce:  Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, sala sesyjna (129 A)

Aby zgłosić swój udział w spotkaniu, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 17 stycznia 2011 r. e-mailem na adres mkuta@um.jastrzebie.pl, faxem: 32 4785 384, bądź osobiście dostarczyć do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji, pok. 303, budynek A
Kontakt w sprawie: tel. 032 47 85 229

* udział w spotkaniu jest   b e z p ł a t n y.