Dla 11 nauczycieli jastrzębskich placówek oświatowych 14 stycznia był bardzo ważnym dniem. Złożyli oni bowiem ślubowanie i otrzymali z rąk zastępcy prezydenta miasta Franciszka Piksy akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Miasta.

14 stycznia stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:
Ewelina Węcławska – PP nr 14
Wioletta Goj – PP nr 17
Emilia Skwira – PP nr 24
Magdalena Pinecka – PPP
Anna Żemła-Krajewska – ZS nr 1
Beata Tomm-Koprowska – ZS nr 5
Anna Andrukiewicz-Horoszko – ZS nr 5
Marcin Galczak – ZS nr 5
Justyna Podlipny – ZS nr 9
Maja Polak – ZS nr 9
Katarzyna Tąta – ZS nr 13

Warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego jest odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego, posiadanie kwalifikacji zawodowych do prowadzonych w trakcie stażu zajęć oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
Nauczyciel mianowany to trzeci po nauczycielu stażyście i nauczycielu kontraktowym stopień awansu zawodowego.