Podziemne pasaże handlowe były powodem zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, która odbyła się 17 stycznia w Urzędzie Miasta.

Sesję zwołano na wniosek radnych Platformy Obywatelskiej.

Informację na temat historii powstania i działania pasaży przedstawił zastępca prezydenta miasta Krzysztof Baradziej. Zapoznał on radnych między innymi z najważniejszymi zapisami umów zawieranych z dzierżawcą oraz z przebiegiem procedur przetargowych. W punkcie obrad obejmującym dyskusje radni pytali głównie o sposób rozliczenia w 2008 roku nakładów poniesionych przez dzierżawcę oraz warunki rozwiązania umowy końcem ubiegłego roku. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele handlujących w podziemiach kupców, którym udzielono głosu. Temat zakończyło podjęcie wniosku o przedstawienie przez prezydenta miasta podczas najbliższej sesji informacji dotyczącej stopnia zaawansowania robót remontowych oraz efektów negocjacji z handlującymi w podziemiach.

Przypomnijmy, że podziemiom poświęcona była także ostatnia sesja nadzwyczajna Rady Miasta poprzedniej kadencji.