Bezpłatne szkolenie z zakresu nowego rozporządzenia w sprawie wzoru ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego odbędzie się 8 lutego w godz. od 11.00 do 15.00 w sali 129A Urzędu Miasta.

W całości będzie ono poświęcone nowemu rozporządzeniu do Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szkolenie skierowane jest zwłaszcza do organizacji, które zamierzają korzystać z dotacji z budżetu miasta na realizację zadań publicznych.

Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński, który zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki ‚Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie’.

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłaszać do 4 lutego w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 210 A, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl, tel. 032/47-85-135.